Pyranin med 120 % intensitet

PyraGreen™ är det vattenlösliga och UV-fluorescerande färgämnet pyranin med en hög renhetsgrad.

Pyranin används i bl a handdiskmedel och överstrykningspennor samt för läcksökning med UV-lampa.

Amerikanska FDA specificerar att färgämneshalten måste vara minst 65 % för att pyranin på ett säkert sätt skall kunna användas i läkemedel för utvärtes bruk och i kosmetika. I PyraGreen™ är färgämnes-halten ca 80 %.

Detta påverkar självklart intensiteten, som är cirka 120 % av intensiteten hos ett 65 %-igt färgämne. Sambandet mellan intensitet och färgämneshalt är nämligen linjärt och 80/65=123 %.

Högrena PyraGreen™ i form av pulver eller vattenlösning har sålts till konkurrenskraftiga priser under tjugo år.