Stavning

Ett kort förtydligande, som kanske kan vara av intresse för den som undrar varför färgämnet ena gången kallas pyranin och andra gången pyranine.

På svenska är det korrekta namnet pyranin och på engelska pyranine.

Detta beror på att kemisk nomenklatur (namngivningsregler) tillåter små, språkbetingade skillnader.
Ett annat exempel är den kemiska förening, som på svenska heter amin, men på engelska amine.