Våra leveransmöjligheter

Pyranin är ett organiskt salt i pulverform. Detta salt har mycket hög löslighet i vatten och upplösningen sker blixtsnabbt vid lägre koncentrationer. Precis som andra saltlösningar kan en pyraninlösning bli mättad, vilket innebär att mer pyranin inte kan lösas i vattnet. Denna mättnad nås dock först vid en halt närmare 20 %.

Vi säljer pulverformig PyraGreen™ i 25 kg fat (eller små påsar om du behöver en mindre mängd). Om du är intresserad av att se hur andra doserar pulverformig PyraGreen™, så kan vi e-posta fotografier.

Om du vill slippa hantering av pulver på grund av att pyranindamm kan spridas och ge grönfärgning på oönskade ställen såsom fingrar, kläder och lokalytor, så kan vi förmedla kontakt med vår samarbetspartner. Detta företag kan leverera PyraGreen™ i form av vattenlösning i dunkar, plastfat eller palltankar (IBC).

Oavsett i vilken form du väljer att köpa PyraGreen™ gör den höga vattenlösligheten att färgämnet ganska lätt kan tvättas bort och att kvarvarande pyranin bleks. Ljusäktheten för pyranin är nämligen låga 1 på BWS (Blue Wool Scale), som går från 1 till 8.